Welkom Welkom
Welkom op de nieuwe website van de Dorpskerk Zoeterwoude! De site is nog in constructie dus kijk voor actuele informatie op onze huidige website https://www.kerkvanzoeterwoude.nl/
 
Ons Blad Ons Blad

Redactie

J. Hulsbos
Zwaan 12
Tel: 071-5802333
email

Ons Blad 8 juni 2019

Ons Blad 18 mei 2019


Ons Blad 27 april 2019

Ons Blad 6 april 2019

Ons Blad 16 maart 2019


Uiterste inleverdatum copy 2019: 

13 mei
3 juni       
24 juni  

 
Gemeenteavond

Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u van harte uit om op dinsdag 4 juni de jaarlijkse gemeente avond bij te wonen. Deze vindt plaats in het koor van de kerk en begint om 20:00 uur. We beginnen de avond met een presentatie door mevrouw Mathilde Meulensteen over de dorpskerkenbeweging. De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn; wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren en wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp. 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.
Na de pauze volgt het 'zakelijke' gedeelte met o.a. de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie, verslagen en een algemene rondvraag. 
Wij hopen op een grote opkomst.
Petra van Kampoen, scriba