Oecumene Oecumene
Zoeterwoude Dorp kent een actief kerkelijk leven, waarin de Rooms-katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk, met behoud van eigen traditie en gezicht, van harte samenwerken.
De activiteiten bestrijken een breed terrein van liturgische vieringen en diensten, muziek, diaconaal werk, cursussen, en zorg voor elkaar in moeilijke en vrolijke tijden. 
 
Raad van Kerken Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Zoeterwoude is onderdeel van de Raad van Kerken in Nederland en functioneert als een samenwerkingsverband tussen de Rooms Katholieke parochiekern St. Jan en de PKN gemeente Rond de Dorpskerk. Zij heeft tot taak het bevorderen van de oecumenische gezindheid in Zoeterwoude (Dorp). Haar activiteiten bestaan o.a. uit de het organiseren van oecumenische vieringen, zoals de opening van het kerkelijk seizoen, adventsvespers en een dienst in het kader van de Week van de Eenheid. Daarnaast bevordert zij het gesprek tussen beide kerken en stimuleert gezamenlijke activiteiten van beide kerken.
Raad van Kerken Nederland
Raad van Kerken Leiden
 
Swetterhage Swetterhage
Op Swetterhage wonen, werken en recreëren ruim 300 mensen met een verstandelijke beperking.Iedere eerste zondag wordt de oecumenische kerkdienst gehouden in de Herberg.

De diensten zijn op:
zondag 5 mei
zondag 2 juni
zondag 30 juni Oecumenische Buitenviering