Gespreksgroep Geloven

Gespreksgroep Geloven
De gespreksavonden vinden afwisselend plaats bij een van de leden van de groep. Onder leiding van ds. Gea Smit-de Groot wordt er in openheid en respect voor elkaars achtergrond over allerlei onderwerpen gesproken.
De bijeenkomsten zijn in principe op de donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur. In het nieuwe seizoen starten we weer. Van harte welkom om in te stromen!
terug