Leesclub

Leesclub
Ongeveer eens per 2 maanden komt de leesclub bij elkaar. We doen dat in Ons Huis, op een middag als de meeste deelnemers kunnen.
We streven naar een groepsgrootte van 15 deelnemers. We zitten er nu iets boven zodat er helaas geen nieuwe deelnemers bij kunnen. Eventueel kunnen we een wachtlijst aanleggen.
De boeken worden in onderling overleg gekozen. Meestal literatuur.
Schrijvers die al besproken zijn, d.w.z. enkele van hun boeken: Stefan Hertmans, Alexander Munninghoff, Arnon Grunberg, Tommy Wieringa, Murat Isik, Marten Toonder en vele anderen.
In anderhalf tot twee uur wordt het boek besproken. Alle deelnemers geven aan wat zij belangrijk vonden in het boek.

Op 24 juni is er weer leesclub. We bespreken dan het boek “de geschiedenis van de liefde” door Nicole Kraus. 
 
Gespreksgroep 30-ers Gespreksgroep 30-ers
Circa één keer per maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over thema’s waar wij in het dagelijks leven mee te maken hebben. We onderzoeken met elkaar welke inspiratie of houvast de bijbel ons hierin kan bieden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. De gesprekken zijn laagdrempelig, het maakt daarbij niet uit of je veel of weinig kennis hebt over de bijbel en vanuit welke geloofsrichting je bent opgegroeid. We vinden het leuk als je een keer komt kennismaken!
 
Tekstlezen in Ons Huis Tekstlezen in Ons Huis
Op woensdag 8 mei om 15.00 uur gaan we Openbaring 21: 10-12 bespreken.
 
Gespreksgroep Geloven

Gespreksgroep Geloven
De gespreksavonden vinden afwisselend plaats bij een van de leden van de groep. Onder leiding van ds. Gea Smit-de Groot wordt er in openheid en respect voor elkaars achtergrond over allerlei onderwerpen gesproken.
De bijeenkomsten zijn in principe op de donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur. In het nieuwe seizoen starten we weer. Van harte welkom om in te stromen!
 
Ouderenbijeenkomst Ouderenbijeenkomst
De volgende ouderenbijeenkomst is op 7 mei om 10.30 in Ons Huis. Het thema is 'vrijheid'. Als u gehaald wil worden, dan even een belletje naar mij, dan komt het in orde. Tel. 5802136
Tot dan, namens Gea en Hennie, Ineke Meijer