Diaconie Diaconie

Het werk van de diaconie

Eén van de vaste taken  van de diaconie is de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten. Daarnaast worden de paas- en kerstgroeten verzorgd vanuit de diaconie. De rijdienst voor Swetterhagebewoners en de rijdienst voor ouderen en het regelen van collectanten tijdens de wekelijkse kerkdienst behoren ook tot de taken van de diaconie.  
De diaconie vertegenwoordigt de gemeente rond de Dorpskerk in de vergadering van het Sociaal Fonds, dat door de gemeente Zoeterwoude en de Zoeterwoudse kerken in het leven is geroepen om mensen met een laag inkomen in staat te stellen deel te blijven nemen aan sociaal-culturele activiteiten
Traditiegetrouw wordt een aantal keren per jaar een speciale collecte gehouden voor het werk van de zending.
De diaconie zal, naast de vaste taken, steeds ontvankelijk zijn voor signalen en hulpvragen die vanuit de gemeente of van elders binnen komen.

Project

De diaconie verbindt zich steeds één of meerdere jaren aan een diaconaal project in binnen of buitenland.
Op dit moment ondersteunen we Noah's Ark in Uganda.
Noah's Ark is een Christelijke organisatie en is opgericht door Piet en Pita Buitendijk  Het echtpaar is sinds 1996 als zendeling werkzaam in Uganda en heeft in 2000 Noah's Ark mogen opzetten. 
lees meer ยป
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken van de gemeente Rond de Dorpskerk. Daartoe behoort o.a. het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en de begraafplaats. De exploitatie van het multifunctioneel centrum Ons Huis is overgedragen aan de jeugdraad, maar behoort formeel ook tot de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.
Om de financiën op orde te houden worden jaarlijks diverse financiële akties gehouden, zoals de Aktie Kerkbalans. Maar ook de Paascollecte en de Eindejaarscollecte zijn vaste inkomstenbronnen voor de exploitatie.
Het college van kerkrentmeesters wordt daartoe bijgestaan door het college van notabelen.
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
tekst nog toevoegen