Swetterhage Swetterhage
Op Swetterhage wonen, werken en recreëren ruim 300 mensen met een verstandelijke beperking.Iedere eerste zondag wordt de oecumenische kerkdienst gehouden in de Herberg.

De diensten zijn op:
zondag 5 mei
zondag 2 juni
zondag 30 juni Oecumenische Buitenviering
terug